Kategorie

Výrobci

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.shopubetty.cz

Cena zboží:
1.platná  v den nákupu - cena zboží včetně DPH 21%

Storno objednávky:
Pouze písemně na e-mail: handmade-art@seznam.cz, nikoli telefonicky!!!! A to.
1.pokud objednávka nebyla již připravena nebo odeslána. Pokud ano. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím finanční náhradu škody.

Právo odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. /č.367/2000sb/
Způsob - zboží musí být zabaleno tak, aby při přepravě nebylo nijak poškozeno - zboží zašlete doporučeně zpět do sídla naší firmy/viz.kontakty/ s číslem vašeho účtu/banka, na které vám bude vrácena částka. Peníze  vracíme pouze na účet, nikoli složenkou. Spotřebitel nese tíhu nakladů spojených s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena částka za zboží včetně poštovného tj.za zboží + pouze jedno poštovné, které zaplatil při nákupu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku:
Při volání na naše tel.číslo + 420 724 374 412 - Vám nevznikají žáné jiné náklady, než ty co vám učtuje Váš operátor za běžný hovor.

Čestné prohlášení:
provozovatel e-shopu wwwshopubetty.cz tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté zákazníkem v registračním a objednávkovém formuláři chrání ve  smyslu zákona č.101/2000sb o ochraně osobních údajů.Tyto údaje nebudou poskytovány za žádných okolností třetím osobám, budou použity výhradně pro vyřizování vašich objednávek.

 

 

Reklamační řád

 

I. Obecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Bohumila Hermannová, IČO 11028238,DIČ: CZ5560110501 se sídlem Týnišťko 36,Vysoké Mýto , PSČ 566 01. Upravuje postup, při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

 

III. Podmínky záruky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (např. poškození balení). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu písemně na adrese Bohumila Hermannová, IČO 11028238,DIČ: CZ5560110501 se sídlem Týnišťko 36, Vysoké Mýto, PSČ 566 01 nebo e-mailem na adrese: handmade-art@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího. Reklamované zboží musí být důkladně zabaleno tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii faktury a dokladu o zaplacení a dodání zboží, podrobný popis závady, jakým způsobem se závady projevují a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či běžným použitím zboží.

 

IV. Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2014.
Tento reklamační řád je k dispozici na www.shopubetty.cz.

 

 


 

Reklamační formulář – www.shopubetty.cz

Jméno a příjmení:

Adresa:

Město:

PSČ:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vaše č. účtu/banka :

Předmět reklamace:

Název výrobku:

Cena zboží:

Datum nákupu:

Popis závady:

Požadované řešení reklamace:

 

Ochrana osobních údajů

Abyste mohli využít služeb tohoto obchodu,  potřebuje prodejce znát některá vaše osobní data. Respektuje vaše  soukromí, a tak se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější, data chrání před zneužitím.. Při práci s osobními daty prodejce vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,  je registrován u Úřadu  pro ochranu osobních údajů.

Osobní  údaje
Od vás  jako od zákazníka prodejce při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu,            e-mailovou adresu, vhodné je i telefonické spojení. Tyto údaje jsou nezbytné  k vaší  identifikaci,  ke komunikaci s     vámi,  k realizaci prodeje zboží a zaúčtování vaší platby za zboží. Pokud  nakupujete  jako firma,  je navíc  třeba  fakturační adresa,  IČO, popř. DIČ.

Údaje o vaší činnosti
Údaje o vašich nákupech,  reklamacích a další vaší činnosti v tomto internetovém obchodě mají rovněž důvěrný   charakter a podléhají stejným  bezpečnostním  pravidlům  jako  práce  s  osobními  údaji.

Shrnutí
Všechna  data,  která o vás a vašich  nákupech  prodejce  získá,  jsou chráněna  před  zneužitím,  nikomu jinému je neposkytuje (vyjma kontrolních  orgánů  tj. ŽÚ , FÚ a společností  zajišťujících  spediční služby nebo platební styk,   které obdrží nezbytné  minimum  informací o zákazníkovi,  potřebné  pro bezproblémové vyřízení  konkrétní objednávky). Slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb.  Máte právo  kdykoliv prodejci  písemně (e-mailem)     sdělit jakékoliv změny, doplnění,  požádat o zlikvidování všech vašich osobních údajů,  které jste mu dříve poskytli.

Váš souhlas
Používáním  tohoto internetového obchodu  souhlasíte  se shromažďováním  a používáním  osobních  údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými  pravidly.

 


 

Elektronická verze reklamačního formuláře včetně reklamačních podmínek je stažení zde:


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Žádné novinky