Kategorie

Výrobci

Reklamační řád

 

I. Obecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Bohumila Hermannová, IČO 11028238, se sídlem Týnišťko 36, PSČ 566 01. Upravuje postup, při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

 

III. Podmínky záruky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (např. poškození balení). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu písemně na adrese Bohumila Hermannová, IČO 11028238, se sídlem Týnišťko 36, PSČ 566 01 nebo e-mailem na adrese: handmade-art@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího. Reklamované zboží musí být důkladně zabaleno tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii faktury a dokladu o zaplacení a dodání zboží, podrobný popis závady, jakým způsobem se závady projevují a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či běžným použitím zboží.

 

IV. Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2014.
Tento reklamační řád je k dispozici na www.shopubetty.cz.

 

 


 

Reklamační formulář – www.shopubetty.cz

Jméno a příjmení:

Adresa:

Město:

PSČ:

Telefonní číslo:

E-mail:

Předmět reklamace:

Název výrobku:

Cena zboží:

Datum nákupu:

Popis závady:

Požadované řešení reklamace:

 


 

Elektronická verze reklamačního formuláře včetně reklamačních podmínek je stažení zde:


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Žádné novinky